slovensky      english language
Firemné akcie
Svet biznisu naberá stále rýchlejšie obrátky.

Firemné akcie
Obchodné stretnutia, rokovania, prezentácie, výstavy, kongresy...
Ani Vy ich nechcete prenechať náhode? Využite profesionálne organizačné skúsenosti CK KRYSTAL a Vy sa sústreďte sa na svoju prácu!

Výstavy a veľtrhy, kongresy, semináre
CK KRYSTAL kompletne zabezpečí Vašu účasť na vybranom odbornom podujatí:
prenájom výstavného priestoru, prezentačnej techniky, tvorba propagačných a reprezentačných materiálov, sprievodného programu, tlmočnícke služby, hostesky, ubytovacie a stravovacie služby.

Firemné prezentácie a školenia
Podobný kompletný servis ponúka CK KRYSTAL aj v oblasti firemných prezentácií a školení. Využite naše profesionálne skúsenosti a nápady pre úspešnú realizáciu Vašich pravidelných akcií.

Obchodné stretnutia
V ponuke CK KRYSTAL je aj zorganizovanie obchodných stretnutí na všetkých úrovniach, či už priamo v sídle firmy, alebo vo vybraných reprezentatívnych priestoroch (hotelové salóniky, kaštiele a zámky, súkromné vily a i.).