slovensky      english language
Tématické pobyty
Túžite svoj voľný čas prežiť presne podľa vlastných záujmov?
CK KRYSTAL Vám pomôže vybrať si z viacerých možností a zostaviť ideálny poznávací pobyt spojený prirodzene aj s relaxom a oddychom.

Gotická cesta
Svetská gotická architektúra je na Slovensku zastúpená tzv. Spišským regiónom pod názvom Gotická cesta. Milovníci gotického umenia majú možnosť na trase približne 267 km obdivovať gotické maľby,
plastiky, rezbárske diela a kostoly, skvosty európskej gotiky.

Slovenské jaskyne
Patria medzi skutočné klenoty slovenskej prírody. Priťahujú návštevníkov nielen svojou početnosťou - je ich vyše 3800 - na pomerne malom území, čím zaraďujú Slovensko medzi jaskyniarske krajiny svetového významu, ale i jedinečnou krásou a rozmanitosťou. Štyri z nich sú zaradené do Zoznamu svetového, kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO od roku 1995 a piata - Dobšinská ľadová jaskyňa - od r. 2000.

Židovské pamiatky
Židovské osídlenie na našom území siaha až do obdobia počiatkov stredoveku. Židovské pamiatky sú roztrúsené po celom Slovensku a pripomínajú smutnú kapitolu holokaustu v dejinách Slovenska.

Národné parky
Na území Slovenska v súlade s európskymi a svetovými kritériami bolo vyhlásených 7 národných parkov a chránených oblastí. TANAP - Tatranský národný park
NAPANT - Národný park Nízke Tatry
PIENAP - Pieninský národný park
Národný park Malá Fatra
Národný park Slovenský raj
Národný park Muránska planina
Národný park Poloniny


UNESCO - pamiatky
Na zozname svetového kultúrneho a svetového dedičstva organizácie UNESCO je registrovaných aj 5 slovenských jedinečných pamiatok:
Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia
Spišský hrad a pamiatky okolia
Vlkolínec
Jaskyne Slovenského krasu a Aggteleku
Mestská pamiatková rezervácia Bardejov

Hrady a zámky Slovenska

Môžete si spolu s nami prezrieť niekoško tisíc hradov, zámkov a zrúcanín.