slovensky      english language
Ako prebieha platba po potvrdení rezervácie?
Po potvrdení rezervácie dostanete od nás emailom potrebné inštrukcie a zaplatíte iba preddavok. Preddavok býva približne 70% z celkovej ceny pobytu pri chatách, chalupách a rodinných penziónoch, treba však počítať aj s tým, že mnohé penzióny a hotely vyžadujú 100%-nú platbu vopred. V takomto prípade Vás však v emaile dopredu na to upozorníme.

Preddavok je potrebné uhradiť do troch pracovných dní po potvrdení rezervácie.
Pozor! Platba poštou alebo bankovým prevodom k nám do dvoch dní nepríde, aj keď ste ju včas zrealizovali. Aby sa nestalo, že rezerváciu kvôli nedorozumeniu zrušíme, nezabudnite nám hneď odfaxovať kópiu dokladu o platbe - iba na základe nej vieme, že preddavok je už na ceste a vaša rezervácia platí (ak nemáte doma, v zamestnaní alebo u známych možnosť použíť fax, na každej pošte existuje aj faxová služba). Na faxe uveďte aj svoje meno, podľa neho budeme vedieť vašu platbu ihneď identifikovať.


Preddavok môžete uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

ELEKTRONICKOU PLATBOU
Ak máte možnosť zaplatiť preddavok cestou internetu alebo priamym prístupom cez modem k účtu môžete využiť tieto služby. Číslo účtu na ktorý prevádzate sumu je 5006702460, kód banky je 1100. Ako variabilný symbol použite číslo objednávky, ktoré Vám pridelíme, prip. svoje rodné číslo.


BANKOVÝM PREVODOM
Prevodom na náš účet v Ľudovej banke Bratislava. Číslo účtu na ktorý prevádzate sumu je 3 040 446 406, kód banky je 3100. Ako variabilný symbol použite číslo objednávky, ktoré Vám pridelíme, prip. svoje rodné číslo. Konštatný symbol je 0138.


POŠTOVOU POUKÁŽKOU
Zaplatiť preddavok môžete aj z ľubovolnej pošty na Slovensku poštovou pokážkou typu C - platba na účet. Túto poukážku vyplňte nasledovne:
Názov účtu: CK KRYSTAL
Číslo účtu: 3 040 446 406 / 3100
Variabilný symbol: číslo objednávky alebo vaše rodné číslo


Pokiaľ ide o úhradu preddavku, potvrdením o platbe je pre vás ústrižok z pošty, alebo prevodný príkaz z banky.
Po obdržaní dokladu o platbe Vám pošleme hneď dve kópie Ubytovacieho poukazu. Jednu kópiu Ubytovacieho poukazu si starostlivo uschovajte, druhú podpíšte a pošlite nám späť. Ak preddavok nedosahuje celkovú cenu pobytu, zvyšok ceny uhradíte na mieste pobytu priamo majiteľovi ubytovacieho zariadenia. Vo výnimočných prípadoch je potrebné uhradiť u nás aj zvyšok ceny ešte pred nástupom na pobyt - v tomto prípade Vás na to upozorníme ešte v emaile v ktorom Vám potvrdzujeme prijem objednávky.

Aby ste sa vyvarovali prípadným problémom a nedorozumeniam, objednajte si radšej svoju rezerváciu s časovým predstihom.